Detalii contact

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 15, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Email: ceo@lexbm.com
Telefon: 021 311 31 01

Harta

SERVICII OFERITE DE NOI


Lex Business Management este o societate complexa care ofera servicii multiple:1. Consultanta in accesare Fonduri Europene nerambursabile.

Elaborarea unui plan de afaceri de la A la Z

Elaborarea unui plan de afacere este coloana vertebrala a oricarui business. Pentru o firma noua, planul de afaceri reprezinta instrumentul prin care intreprinzatorul poate coordona procesul de infiintare si desfasurare a activitatii firmei. Elaborarea planului de afaceri presupune mai multe etape:

 • documentarea, culegerea informatiilor;
 • planificarea efectiva a activitatii firmei;
 • redactarea propriu-zisa a planului.

In structura unui plan de afaceri pot fi identificate elemente structurale principale precum:

 • Prezentarea firmei;
 • Descrierea afacerii;
 • Planul managerial;
 • Planul operational;
 • Planul de marketing;
 • Planul financiar;
In masura in care accesarea fondurilor europene nerambursabile vizeaza dezvoltarea unei afaceri existente, planul de afaceri are un rol esential in realizarea efectiva a dezvoltarii vizate, a obiectivelor propuse. In aceasta situatie, planul va include si date semnificative despre rezultatele anterioare obtinute de firma.

Consultanta in vederea obtinerii finantarii nerambursabile in functie de programul accesat. La nivel de Uniune Europeana avem cadru strategic comun - Europa 2020, iar la nivel national s-a incheiat un acord de parteneriat cu Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR), Fondul Social European (FSE), Fondul de Coeziune (FC), Fondul European Agricol pentru Dezvoltare rurala (FEADR), Fondul European pentru Pescuit si afaceri Maritime (FEMP) si la nivel teritorial si regional – programe operationale FEDR, FEPAM, FSE, FEADR Dosarul cerererii de finantare presupune elaborarea urmatoarelor documentatii: Cerere de finantare, Studiu de fezabilitate, Plan de Afaceri, Memoriu justificativ, Analiza cost-beneficiu, Strategii de marketing, etc. - Documentatia proiectului va fi realizata intotdeauna in acord cu Ghidul solicitantului, avandu-se in vedere in permanenta respectarea tuturor conditiilor de eligibilitate.

Clientii nostri sunt persoane fizice, IMM-uri si Micro-intreprinderi de pe intreg teritoriul Romaniei, iar scopul nostru este ca prin realizarea de success a proiectelor, beneficiarii sa obtina subventii nerambursabile din resursele unionale ce stau la dispozitia Romaniei
Oferim gratuit:
 • Consultanta in etapa precontractuala;
 • Analiza completa a solicitantului inaintea semnarii contractului de colaborare;
 • Analiza eligibilitatii proiectului si aplicantului;
 • Realizarea punctajul estimativ al proiectului;
 • Informatii despre sistemul de finantare;
 • Informatii despre programele de finantare, incadrarea solicitantilor la programul pretabil planului lor de dezvoltare;
 • Informatii cu privire la cheltuielile eligibile si neeligibile;
 • Informatii despre drepturile si obligatiile beneficiarului;
Elaborarea (redactarea) proiectelor

Dupa o analiza precisa si importanta in prealabil, vom trece la intocmirea cererii de finantare in stricta concordanta cu reglementarile juridice ale ministerelor de resort. In urma inaintarii proiectului monitorizam cu atentie calea acestuia pana la semnarea contractului de finantare.

In cadrul serviciului de consultanta oferim:
 • Definirea conceptului de proiect;
 • Evaluarea situatiei economico – financiara a solicitantului;
 • Elaborarea planului de afaceri;
 • Intocmirea studiului de fezabilitate;
 • Analiza cost-beneficiu;
 • Elaborarea proiectului de finantare si completarea declaratiilor necesare;
 • Depunerea proiectelor de finantare (si a documentelor anexe) la organele administarative pentru evaluare. Nota: Depunerea on-line a proiectelor va fi efectuata de catre firma noastra, iar in cazul in care autoritatea de evaluare solicita depunerea fizica a proiectelor, acesta se va efectua conform Ghidului Solicitantului;
 • Asistenta pe perioada verificarii proiectului;
Consultanta si asistenta pe perioada de implementare a proiectelor admise

Dupa ce proiectul de finantare a fost declarat castigator, va incepe ultima parte a lucrarii. Societatea noastra sta la dispozitia dvs. si in faza de implementare a proiectului unde pot aparea erori, in urma carora ati putea pierde sprijinul de finantare. Managementul de proiect nu se termina cu depunerea si aprobarea cererii de finantare. Specialistii nostri calificati stau la dispozitia Dvs in ceea ce priveste implementarea si monitorizarea proiectului. Asistenta dvs. este asigurata pe tot parcursul implementarii proiectului.

 • Intocmirea si depunerea dosarelor de rambursare;
 • Elaborarea caietelor de sarcini;
 • Elaborarea rapoartelor de progres si a raportului final;
 • Elaborarea rapoartelor in perioada de post-implementare;


2. Infiintare de afaceri

Lex Business Management ofera consultanta in afaceri pentru dezvoltarea de strategii, plecand de la nevoile individuale ale clientilor. Consultanta in afaceri va ofera uneltele necesare pentru sporirea la cote maxime a profitului si asigura in acelasi timp o dezvoltare optima si sustenabila. Consultanta presupune definirea strategiilor de reorientare cu privire la produsele/serviciile oferite, cu scopul de a creste profitul companiei, sau dupa caz, de a construi o afacere noua. O companie are succes daca in primul rand are un plan de afaceri bine gandit si operatiuni bine gandite, in acelasi timp, suucesul este proportional cu dezvoltarea si mentinerea relatiilor cu clientii. Acest lucru este realizabil daca produsele/serviciile oferite, au standartele de calitatea raportate la asteptarile consumatorului, cat si activitatile interne bine elaborate si respectate. Raspunzand la nevoile clientilor nostril, societatea noastra ofera:
 • Studii de identificare a segmentului de piata in vederea dezvoltarii unei afaceri fiabile pe piata romaneasca;
 • Infiintare societate;
 • Identificare sediu;
 • Dotare cu resurse umane;
 • Ofertare colaboratori implicati;
 • Management outsourcing – managementul resurselor, managementul echipei, managementul timpului, managementul riscului, managementul comunicarii, managementul calitatii, managementul conflictelor, management financiar si management integrat;


3. Servicii juridice

In cadrul serviciilor noastre, oferim asistenta pentru realizarea si intocmirea de acte juridice si contracte civile sau comerciale, asistenta pe probleme legate de dreptul societatilor comerciale, dreptul contractelor, drept civil si comercial, dreptul muncii, dreptul concurentei.
 • Asistenta juridica in contractare (drept civil, dreptul familiei, drept comercial si cod vamal);
 • -Litigii;
 • Societatea noastra poate veni in sprijinul dumneavoastra cu servicii de infiintari societati comerciale, oferindu-va asistenta legala dar si reprezentarea necesara in parcurgerea procedurilor necesare inceperii unei afaceri;
 • Consultanta, asistare si reprezentare in orice fel de operatiuni la Oficiul Registrului;
 • Infiintari societati comerciale, asociatii si fundatii; modificari acte constitutive;
 • Majorari/reduceri de capital social; cesiuni parti sociale, intrari/retrageri/schimbari asociat/administrator, radieri societati, sau orice alt serviciu in relatia cu ONRC;
 • Numiri de administratori/cenzori; infiintari/radieri puncte de lucru, sucursale, filiale; modificari de sedii, prelungire contracte sedii; modificare de denumire societate; autorizari de functionare; completare obiecte de activitate;
 • Modificari date de identificare asociati;
 • Asistenta in negocieri comerciale;
 • Consiliere in executari silite;
 • Operatiuni import/export (negociere, contractare, logistica, formalitati vamale);
 • Ordonante de plata, recuperari creante, notificari;
 • Asistenta juridica si consultanta in ceea ce priveste avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic, verificarea legalitatii actelor cu caracter juridic si administrativ primite spre verificare;


4. Consultanta in managementul afacerilor si solutii de management externalizat.

Consultanta in management este una dintre cele mai eficiente metode de optimizare a performantelor organizationale. Ea ajuta la construirea unei identitati proprii in strategia de dezvoltare. Rolul consultantei este de a defini directia de dezvoltare a companiei in functie de mediul de afaceri, precum si de a face fata provocarilor specifice fiecarui segment de piata in care activeaza aceasta. Consultanta in afaceri poate lua forme diverse in functie de necesitatile companiei dar si a resurselor umane implicate. De cele mai multe ori, un management complex, necesita resurse umane solide ce sunt direct proportionale cu bugetele alocate acestora, astfel mergand pe premisa raportului cost-beneficu, societatea noastra va ofera solutii la cerere de management externalizat, pretabil pe necesitatea afacerii vizate, astfel incat, beneficiarul plateste doar serviciul consumat, eficientizand considerabil bugetul alocat resurselor umane. In cadrul solutiilor de management oferite de Lex Business Management, va propunem consultant in:
 • managementul resurselor;
 • managementul resurselor umane;
 • managementul operational;
 • managementul de risc;
 • managementul comunicarii;
 • managementul calitatii;
 • management financiar;
 • management integrat.


5. Consultanta in operatiuni de import/export, achizitii interne si intracomunitare.

Eficienta procedurilor de achizitii externe, este strans legata de competenta si experienta buyer-ului (achizitorului), functie ce necesita pregatire juridical, de management, calitati de negociere cat si cunostinte temeinice de limbi straine. Atat operatiunile de achizitii intracomunitare, cat si achizitii provenite din import (tari terte) au o procedura greoaie ce trebuie respectata cu acuratete, greselile de operatiuni pot ajunge chiar si la confiscarea sau detentia marfurilor contractate, fapt ce poate bloca considerabil operatiunile unei companii sau chiar afecta bugetul acesteia. Codul vamal prevede o serie de documente obligatorii ce trebuie sa insoteasca marfurile ce urmeaza a fi importate, neconformitatea intocmirii documentatiei sau lipsa unor documente esntiale, poate impiedica intreaga operatiune de import. Pentru evitarea erorilor in operatiunile de import, societatea noastra va ofera consultanta in tot procesul de achiziei inecpand de la negocierea contractulala si pana la intrarea in gestiune a marfurilor. Oferim servicii de:
 • Identificare furnizori pentru marfuri diverse;
 • Negocieri contractuale;
 • Inspectie de calitate la furnizor;
 • Consultanta in asigurarea marfurilor;
 • Contractare logistica;
 • Urmarirea expedierii;
 • Formalitati vamale (atat la PIF cat si la vamurile de tranzit).


Transparenta

Oferim transparenta totala in ceea ce priveste costurile aplicate. Ulterior analizei gratuite a nevoilor solicitantului, se va incheia contractul de consultanta cu societatea noastra, onorariul fiind stabilit prin acordul partilor in functie de amplitutdinea si complexitatea dosarului.

Garantam cel mai mic tarif de pe piata in schimbul serviciilor de inalta calitate!