Detalii contact

Soseaua Bucuresti-Ploiesti, Nr. 15, Etaj 4, Sector 1, Bucuresti, Romania

Email: ceo@lexbm.com
Telefon: 021 311 31 01

Harta

INTREBARI SI RASPUNSURI
1. Cine poate desfasura afaceri in Romania?

Legislatia romana prevede egalitate in drepturi si obligatii atat pt investitori straini cat si pentru investitorii din Romania cu obligativitatea desfasurarii activitatii pe teritoriul Romaniei.
2. Cine poate accesa Fonduri Europene?

Orice societate, ONG, autoritate publica, ce desfasoara/urmeaza sa desfasoare activitati pe teritoriul Romaniei. Cu conditia de a intruni conditiile de eligiblitate in conformitate cu ghidul specific al solicitantului aferent fiecarei submasuri de investitie.
3. TVA-ul este o cheltuiala eligibila?

TVA poate reprezenta o cheltuiala eligibila in cazul societatilor neplatitoare de TVA.
4. Ce obligatii are beneficiarul Fondurlor Europene?

Obligatia de respectare cu acuratete a contractului de finantare europeana, de implementare a afacerii, intocmai cum a fost conturat in cadrul planului de afaceri aprobat, sub sanctiunea corectiilor financiare (restituirea fondurilor alocate pentru obligatiile nerespectate sau chiar inegral).
5. Poate acelasi beneficiar aplica pt mai multe dosare de sprijin financiar nerambursabil?

Da, cu conditia ca proiectele sa fie cu obiective diferite iar parametrii financiari sa fie raportati separate la societatea beneficiara, sau dupa caz dupa finalizare implementarii unui contract de finantare accesat initial.
6. Care este investitia proprie pentru accesare Fondurilor Europene?

Contributia proprie a potentialilor beneficiari a unui sprijun financiar nerambursabil, variaza intre 0%-50% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile, in functie de obiectivul specific ce urmeaza a fi implementat si valoarea totala a proiectului.